De kracht van beeld

7 oktober 2018

Hij was naar mij gestuurd vanwege voortdurend conflicten en problemen met samenwerken. Een schuchtere man van eind vijftig.

Ik was benieuwd naar zijn verhaal.

Al een aantal jaren bracht en haalde Piet de post op de verschillende locaties van de organisatie. Mooi werk, althans als iedereen maar zijn afspraken nakwam.

Woede

Vol ingehouden woede vertelde hij over diverse voorvallen waarbij het tot conflicten was gekomen. Door het niet nakomen of anders interpreteren van afspraken, machtsvertoon, andere logica of verschil van inzicht. Naarmate er meer voorbeelden volgden, werd Piet bozer en bozer. Omdat hij erg boos bleef, stelde ik voor een eenvoudige tekenopdracht te doen.

Dat wilde hij wel.

Opdracht

Ik leg een wit papier tussen ons in op tafel en we kiezen ieder een kleurpotlood. Gedurende 1 minuut zetten we om de beurt een streep op het papier. Spannend hierbij is of Piet zal reageren op mijn strepen of zijn eigen weg volgt;  of Piet op ‘mijn’ helft komt of mij toelaat op ‘zijn’ helft. Piet ging fanatiek te werk met zijn strepen die steeds krachtiger en feller werden. Helemaal als ik in de buurt van ‘zijn’ helft kwam. Na 1 minuut stopte ik de oefening en waren we even stil..

‘ Zo doe ik dat dus’ zei Piet terwijl hij, bijna geschrokken, naar achter deinsde.

‘Ik begin steeds heel fel, bot en direct. Die ander kan dan alleen maar heel fel terugreageren… En zo ben ik helemaal niet’.

Piet was beduusd van dit inzicht.

Vervolgens gingen we dezelfde oefening doen met andere kleuren en ronde lijnen. Hiermee kreeg Piet al handvatten om het anders te doen. Samen konden we dit vertalen in ander gedrag waar hij mee ging oefenen. Een krachtige en simpele oefening die Piet veel inzicht heeft gegeven. De tekeningen heeft hij op zijn werkplek opgehangen als geheugensteun.

De kracht van beeld

©Ellen van Eden Ι design: jei-communicatie